close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLONIA W JAPONII

 • Zgodnie z danymi statystycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości Japonii z 2015 roku (najnowsze dostępne dane), w Japonii mieszka na stałe 1307 obywateli polskich. Metropolię Tokio zamieszkuje 350 osób, a cały region Kanto, tj. także prefektury sąsiadujące ze stolicą 654 osoby. 176 osób mieszka w rejonie Kansai (Osaka, Kioto, Kobe). Kolejne większe skupiska Polaków to: Nagasaki – 161 osób, Aichi – 66 osób, Hokkaido – 52 osoby i Fukuoka – 37 osób. Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest znaczny wzrost liczby przyjazdów turystów z Polski do Japonii. Jak pokazują najnowsze badania statystyczne w celu turystycznym 2015 roku Japonię odwiedziło ponad 18 000 Polaków, a w 2014 roku ponad 13 000, podczas gdy w 2010 roku jedynie 6000. Stale przebywa w Japonii licząca kilkadziesiąt osób grupa polskich misjonarzy, księży i sióstr zakonnych, reprezentujących Kościół rzymsko - katolicki.  Rocznie odwiedza Japonię około 6000 osób z Polski. Aktualnie kilkudziesięciu Polaków studiuje, odbywa praktyki zawodowe lub pracuje w różnych zawodach w większych miastach, takich jak Osaka, Kioto, Sapporo. Nowością ostatnich lat są dłuższe, trwające do roku, pobyty na szkoleniach grup polskich pracowników japońskich firm, które rozpoczęły inwestycje w Polsce.

  Wśród osób stale mieszkających w Japonii przeważają kobiety, a często głównym powodem ich pobytu w tym kraju są związki rodzinne. Dzieci z małżeństw polsko-japońskich nie zawsze utrzymują kontakty z Polską, nieliczne podejmują studia w Polsce. Dobra znajomość języka i kultury polskiej w drugim pokoleniu nie jest zjawiskiem powszechnym.  Miejscowe ustawodawstwo nie zezwala osobom powyżej 20 roku życia na posiadanie podwójnego obywatelstwa, w związku z tym drugie pokolenie Polonii ma często tylko obywatelstwo japońskie.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: