close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 4 kwietnia 2019

  Kandydatów, do 30. czerwca, mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne.

  Nagroda „Świadek Historii” odnosi się do osób i organizacji spoza Polski. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. 

   

  Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Instytut Pamięci Narodowej

  Biuro Edukacji Narodowej

  ul. Wołoska 7

  02-675 Warszawa

  („Świadek Historii”)

   

  Szczegóły: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-swiadek-histori/67144,Nagroda-Swiadek-Historii-dla-osob-i-organizacji-spoza-Polski-The-Witness-of-Hist.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: