close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 20 listopada 2018

  Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez RP niepodległości, Ambasada RP w Tokio współorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą polskiej tożsamości narodowej. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Uniwersytetu Josai w Tokio w dniu 17 listopada br. Pozostałymi organizatorami wydarzenia był Instytut Polski w Tokio oraz „Forum Polska” – organizacja zrzeszająca japońskich naukowców zajmujących się szeroko pojętymi badaniami nad Polską oraz sympatyków naszego kraju.

  Specjalnym gościem konferencji zatytułowanej „Wokół tożsamości Polaków” był Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – prof. Zdzisław Krasnodębski, wybitny polski socjolog i filozof społeczny. Pozostałych prelegentów wydarzenia stanowili japońscy naukowcy z różnych dyscyplin naukowych (literaturoznawstwo, historia, politologia, językoznawstwo), zajmujący się obszarem Europy Wschodniej i Środkowej. Podczas wielotematycznych wystąpień,  podjęto wspólną próbę analizy polskiej tożsamości, na której formowanie się wpływ miała zarówno skomplikowana historia naszego kraju, współistnienie wielu kultur oraz bogata spuścizna kulturowo-obyczajowa. Omówiono także historyczne i współczesne czynniki kształtowania się polskiej tożsamości.

  Otwierający konferencję Ambasador Jacek Izydorczyk przybliżył w skrócie przełomowe wydarzenia w historii naszego kraju, zauważając jednocześnie, że konferencja w Tokio wpisuje się w cykl zorganizowanych przez polską dyplomację wydarzeń upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Jako główny przedstawiciel „Forum Polska”, gości powitał prof. Masahiro Taguchi (Uniwersytet Okayama), który podkreślił w swoim wystąpieniu, że polska tożsamość jest pojęciem wielopłaszczyznowym, przez co stanowi niezwykle ciekawe zagadnienie w obszarze badań polonistycznych.

  Prelekcje poszczególnych naukowców wzbudziły zainteresowanie zebranej publiczności i zaowocowały interesującą dyskusją nt. złożoności zagadnienia stanowiącego temat konferencji.

  Konf_Tozsamosc_1
  Konf_Tozsamosc_2
  Konf_Tozsamosc_3
  Konf_Tozsamosc_4

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: