close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SZKOŁA POLONIJNA W TOKIO

 • 1. Szkoła polonijna im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Tokio


  Szkoła powstała w lutym 2008 r. z inicjatywy Ambasady oraz środowiska polonijnego. Celem szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz promocja kultury i tradycji polskiej. Szkoła została stworzona z myślą o dzieciach pochodzenia polskiego, a także tych, które miały kontakt z Polską i chciałyby uczyć się języka polskiego. Szkoła jest placówką, której działalność odbywa się pod nadzorem konsula RP oraz przy jego wsparciu finansowym i organizacyjnym.


  Zajęcia w szkole są prowadzone w grupach (podziału dokonuje się ze względu na wiek i znajomość języka polskiego) przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli. Nauczanie jest dostosowane do możliwości uczniów i ma na celu w sposób przyjazny, poprzez zabawę i naukę zachęcać do mówienia, czytania i pisania w języku polskim.


  Obecnie do szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
  Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty w godzinach 14.00 - 16.00 w dzielnicy Nakameguro.


  Więcej informacji uzyskają Państwo pisząc do Ambasady na adres mailowy: tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  lub pod numerem telefonu: 03-57947020, 03-5794-7023.
  Zachęcamy także do odwiedzenia profilu szkoły na Facebooku: https://www.facebook.com/szkola.Tokio.

   

  2. Polonijna Szkoła Sobotnia oraz Klub Malucha przy Stowarzyszeniu Polonijnym „RAZEM”


  Stowarzyszenie Polonijne RAZEM zostało zawiązane w październiku 2012 przez grupę aktywnych rodziców polonijnych i obywateli polskich czasowo przebywających w Japonii.


  Polonijna Szkoła Sobotnia prowadząca również Klub Malucha zarejestrowana została na portalu edukacyjnym Polska Szkoła prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Szkoła kształci dzieci i młodzież z języka polskiego zgodnie z podstawą programową opublikowaną w Dzienniku Ustaw poz. 59 z dnia 11 stycznia 2017- prawo oświatowe oraz Dziennik Ustaw 24 lutego 2017 poz. 356 – podstawa programowa. Podręczniki wykorzystywane podczas zajęć są również polecane przez MEN.


  Wynajem sal lekcyjnych oraz wynagrodzenie nauczycieli Polonijnej Sobotniej Szkoły oraz Klubu Malucha przy Stowarzyszeniu Polonijnym „RAZEM” są współfinansowane przez Ambasadę RP w Tokio w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.


  W Klubie Malucha stworzona została grupa, w której dzieci mogą uczyć się języka polskiego jako drugiego.
  Obecnie uczniowie podzieleni są na pięć grup:
  • Klub Malucha – grupa język polski / język obcy (4-8 lat)
  • Polonijna Szkoła Sobotnia – grupa młodsza (1 klasa szkoły podstawowej)
  • Polonijna Szkoła Sobotnia – grupa średnia (2 i 3 klasa szkoły podstawowej)
  • Polonijna Szkoła Sobotnia – grupa starsza (4 i 5 klasa szkoły podstawowej)
  • Polonijna Szkoła Sobotnia – grupa młodzież (6 klasa szkoły podstawowej oraz gimnazjum)


  Dodatkowo w szkole organizowane są uroczystości i spotkania związane z historią Polski i tradycjami polskimi.
  Zajęcia odbywają się w soboty (2-3 razy w miesiącu) w sali przy kościele św. Franciszka w Roppongi (Franciscan Chapel Center, 4-2-37 Roppongi, Minato-ku,Tokyo 106-0032).


  Rodzice zainteresowani kształceniem i rozwijaniem języka polskiego swoich dzieci oraz integracją z rówieśnikami proszeni są o kontakt e-mailowy: razemwjaponii@gmail.com


  Więcej informacji o Stowarzyszeniu Polonijnym RAZEM jak i Polonijnej Szkole Sobotniej i Klubie Malucha można znaleźć na stronie internetowej: http://www.facebook.com/razemwjaponii

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: