close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJA PASZPORTOWA

 • OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.

   

  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  INFORMACJA PASZPORTOWA

  Dokument paszportowy jest dokumentem urzędowym uprawniającym obywatela polskiego do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie. Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, a ograniczenie tego prawa może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą. W zamian za paszporty, które utraciły ważność wydawane są nowe paszporty, ważne przez 10 lat od dnia wystawienia lub 5 lat w przypadku dzieci, które ukończyły 5, a nie ukończyły 13 lat.

   

  Paszporty 5- i 10-letnie wydawane dla obywateli RP przez urzędy konsularne drukowane są wyłącznie w Polsce.

   

  Konsulaty wydają ponadto paszporty tymczasowe:

  ·         umożliwiające swobodne podróżowanie w okresie oczekiwania na wydanie paszportu 5- lub 10-letniego,

  ·         dla dzieci nieposiadającym numeru PESEL,

  ·         obywatelom polskim czasowo przebywającym za granicą, którzy nie posiadają paszportu, umożliwiając tym powrót do RP.

   

  UWAGA! Nie wszystkie kraje świata uznają polskie paszporty tymczasowe jako dokument uprawniający do wjazdu do tego kraju. Przed wyrobieniem paszportu tymczasowego proszę upewnić się że ten dokument podróży będzie honorowany przez kraj do którego się Państwo udajecie.

   

  Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju winni składać wnioski o wydanie dokumentu paszportowego, jak również odbierać gotowe dokumenty w urzędach konsularnych właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania za granicą.

   

  Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje OSOBIŚCIE! Dokumenty przesyłane pocztą lub przekazywane za pośrednictwem osób trzecich będą zwracane!

   

  Z uwagi na  duże zainteresowanie wizytą ws. wyrobienia nowego paszportu, uprzejmie prosimy o rezerwowanie terminu spotkania w urzędzie konsularnym z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając upływ terminu ważności posiadanego dokumentu paszportowego oraz okres oczekiwania na wydanie nowego paszportu.

   

  Sprawdzanie dostępności terminów i zarezerwowanie spotkania ws. złożenia wniosku o paszport możliwe jest za pośrednictwem systemu e-Konsulat: https://secure.e-konsulat.gov.pl

   

  Z uwagi na fakt, że Ambasada RP w Tokio nie dysponuje drukarnią, czas oczekiwania na paszport uzależniony jest od tempa w jakim MSW w Polsce jest w stanie wydrukować i nadać pocztą kurierską dokument.

   

  Osoby planujące podróż powinny mieć na uwadze przepisy określające wymagany okres ważności dokumentu paszportowego przy przekraczaniu granicy danego państwa (poza UE dokument powinien być ważny od 6 do 12 miesięcy).

   

  Wydział Konsularny nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zakupu biletów lotniczych, zakupu wczasów, organizacji uroczystości rodzinnych (chrzty, wesela, itp.) przez osoby nieposiadające w dniu zakupu ważnych dokumentów tożsamości (uprawniających do podróżowania) dla siebie oraz dzieci.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: