close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NUMER PESEL

 • Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jest to stały symbol cyfrowy, przyznawany indywidualnym osobom, służący do identyfikacji tych osób. Numer ten składa się zawsze z 11 cyfr. Numer PESEL nadawany jest automatycznie wszystkim osobom przebywającym w Polsce przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz tym, którzy ubiegają się o wydanie dowodu osobistego. System PESEL funkcjonuje w Polsce od połowy lat 80-tych zatem osoby, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykonywały obowiązek meldunkowy lub wyrabiały sobie dowód osobisty, zapewne posiadają swój własny numer. Jest on wówczas uwidoczniony w dowodzie osobistym.


  Posługiwanie się numerem PESEL jest konieczne przy załatwianiu niektórych spraw formalnych. Taki obowiązek nakładają przepisy paszportowe przy procedurze wydawania paszportu. Jest pewna grupa obywateli polskich, którym numeru PESEL nie nadano. Dotyczy to przede wszystkim tym, którzy mieszkają na stałe poza granicami Polski i wyjechali z kraju przed wprowadzeniem systemu PESEL, bądź urodzili się za granicą i tu mieszkają na stałe. Osoby takie mogą otrzymać numer PESEL składając w tym celu odpowiedni wniosek.


  UWAGA

  Składając wniosek o wydanie paszportu polskiego, w odpowiedniej rubryce należy wpisać nr PESEL. Jeżeli osoba ubiegająca się o paszport nie posiada tego numeru lub nie jest pewna czy taki numer jej nadano, lub też nie zna swojego numeru, to równocześnie z kompletnym wnioskiem paszportowym musi złożyć wypełniony formularz wniosku o nadanie numeru PESEL załączając do niego odpis polskiego aktu urodzenia.

  Wystąpienie o nadanie numeru PESEL równocześnie z wnioskiem o wydanie paszportu nie podlega dodatkowym opłatom. Powiadomienie o nadanym numerze PESEL zostanie przekazane wraz z wydanym paszportem.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: