close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 • Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na język japoński i języka japońskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych np.: aktów stanu cywilnego ( tu także wypisów z japońskiego Rejestru rodzinnego) czy zaświadczeń o niekaralności.

   

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka japońskiego na język polski i z języka polskiego na język japoński.  Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Z uwagi na specyfikę języka japońskiego, do poświadczenia zgodności tłumaczenia może być wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego (prosimy o wcześniejsze ustalenie w referatem konsularnym, nr tel.: 0357947040, e-mail: tokio.amb.wk@msz.gov.pl ). Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Dokumenty przyjmowane są codziennie, w godzinach otwarcia urzędu dla klientów, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

   

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Japonii, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: