close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROGRAM ZWIEDZAJ I PRACUJ

 • Polsko - japońskie porozumienie o pracy wakacyjnej " Zwiedzaj i Pracuj" zostało podpisane 27 lutego 2015. Referat konsularny Ambasady RP w Tokio rozpoczął przyjmowanie wniosków wizowych w celu pracy wakacyjnej 13 lipca 2015 r.

  Rejestracja wniosków, podobnie jak innych wniosków wizowych, odbywa się za pośrednictwem systemu e-konsulat.

  Poniżej przedstawiamy informator dla osób zainteresowanych programem oraz listę wymaganych dokumentów.

   

  Wymagania dla kandydatów

  (1) W momencie wnioskowania o wizę aplikant mieszka na terenie Japonii.

  (2) Głównym celem wyjazdu do Polski jest pobyt wypoczynkowy.

  (3) W dniu aplikowania o wizę aplikant ma od 18 do 30 lat (w momencie aplikacji nieukończone 30 lat).

  (4) Aplikantowi nie towarzyszy osoba na utrzymaniu.

  (5) Aplikant posiada ważny paszport (zgodnie z wymaganiami przedstawionymi poniżej).

  (6) Aplikant jest w stanie udokumentować możliwość zakupu biletu lotniczego w obie strony.

  (7) Aplikant posiada odpowiednie środki finansowe potrzebne na początkowy okres pobytu w Polsce (przybliżona równowartość 2000 dolarów amerykańskich).

  (8) Aplikant opuści Polskę w momencie upłynięcia okresu pobytu określonego na wizie.

  (9) W trakcie przebywania w Polsce na wizie „Zwiedzaj i Pracuj” aplikant nie zmieni kategorii pobytu.

  (10) Aplikant nie uzyskał w przeszłości wizy „Zwiedzaj i Pracuj” do Polski.  

  (11) Ogólny stan zdrowia aplikanta jest dobry.

  (12) Aplikant wyraża wolę wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

   

  Wymagane dokumenty

  a) Ważny paszport (ważny co najmniej przez 1 rok i 3 miesiące;  posiadający minimum 2 wolne strony;  wydany w okresie ostatnich 10 lat.)

  b) Wniosek wizowy (zdjęcie wizowe o rozmiarach 4,5x3,5 cm, zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy).

  c) Pisemne wyjaśnienie powodu aplikowania o wizę „Zwiedzaj i Pracuj” ( 1 strona A4, forma dowolna).

  d) Wykupiony bilet lotniczy w obie strony bądź rezerwacja biletu w obie strony potwierdzona przez agencję turystyczną/linie lotnicze (w momencie aplikacji nie ma obowiązku wykupowania biletu.) lub udokumentowanie posiadanych środków finansowych na zakup biletu (Ambasada RP w Tokio nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku niewykorzystania zakupionego biletu lotniczego z powodu przedłużenia procedury wizowej bądź odmowy wydania wizy).

  e) Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy.

  f) Zarys planu pobytu

  g) Ubezpieczenie turystyczne zdrowotne na początkowy okres pobytu oraz podpisana deklaracja zamiaru wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego (nie dotyczy w przypadku  posiadania wcześniej wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego).

   

  Aplikant może zostać poproszony o złożenie dodatkowych dokumentów lub będzie zaproszony na rozmowę.

   

  Informator dla obywateli Japonii w sprawie programu "Zwiedzaj i Pracuj"

   

  Zobacz treść Porozumienia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: