close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO Z URZĘDU STANU CYWILNEGO ZA GRANICĄ

 • W celu wydobycia japońskiego aktu stanu cywilnego uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Referatem ds. Konsularnych przy Ambasadzie RP w Tokio za pośrednictwem skrzynki mailowej tokio.amb.wk@msz.gov.pl
   

   

  ZASADY WNOSZENIA OPŁAT


   
  W celu wydobycia dokumentu stanu cywilnego za pośrednictwem Referatu Konsularnego w Tokio, należy wpłacić równowartość opłaty konsularnej i ewentualnie kosztem wydobycia aktu z urzedu przeliczoną na polską walutę (według aktualnej tabeli C kursu sprzedaży walut obcych NBP) na poniższe konto i przesłać do Konsulatu dowód dokonania wpłaty:


   
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  NBP Okręgowy Oddział Warszawa
  43101010100007942231000000
  paragraf 75057083
  tytuł przelewu: wydobycie dokumentu przez RK w Tokio


   
  Prosimy o zastosowanie aktualnej tabeli kursów (publikowana na stronie internetowej www.nbp.gov.pl oraz w niektórych dziennikach) tzn. wpłacenie równowartości ww. kwot według przelicznika z dnia przelewu.


   
  W przypadku złożenia wniosku o wydobycie odpisu japońskiegoaktu stanu cywilnego bezpośrednio w naszym urzędzie istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką.


   
  PODSTAWA PRAWNA
   
  - art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.),
  - pkt. 5.02 oraz 7.06 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).- pkt 7.02 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: