close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W JAPOŃSKIM URZĘDZIE

 • Związek zawierany przed japońskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu japońskiemu. W celu uzyskania szczegółowych na ten temat sugerujemy kontakt z lokalnym urzędem (urząd miasta- shiyakusho市役所 lub urząd dzielnicy- kuyakusho区役所)

   

   

  Rola polskiego konsula jest w tym wypadku ograniczona do wydania albo udzielania pomocy w uzyskaniu zaświadczenia, że zgodnie z prawe polskim dana osoba może zawrzeć małżeństwo (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) aktu małżeństwa

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: