close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI

 •  Praktyki w ambasadzie

   

  Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Ambasada RP w Tokio ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywają kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego, zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania praktyki.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych;
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

   

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat.

   

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

  Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

   

  Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

   

  Embassy of the Republic of Poland

  2-13-5 Mita, Meguro-ku

  Tokuyo 153-0062

  JAPAN

  lub

  tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Prosimy również o przeslanie nastepujacych informacji do ambasady (drogą elektorniczną):

  • Imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia,
  • adres zameldowania,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • dane dotyczące uczelni / rok studiów
  • obywatelstwo
  • termin odbywania praktyk
  • seria i in dowodu osobistego

   

  Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych można uzyskać przesyłając zapytanie do Biura Spraw Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem na adres praktyki@msz.gov.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem 22 523 83 09 lub 22 523 82 78.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: