close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PRAWNE

 • W Japonii możliwe jest zarezerwowanie wizyty w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego:

   

  1. Administracyjna zmiana imienia i nazwiska.
  2. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego.
  3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
  4. Rejestracja urodzenia lub zgonu dla którego nie został sporządzony akt stanu cywilnego.
  5. Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny.
  6. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego.
  7. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego.
  8. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego.
  9. Uznanie ojcostwa.
  10. Uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego.
  11. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsce.
  12. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego za granicą.
  13. Uzyskanie (wydobycie) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć. małżeństwo na potrzeby małżeństwa w państwie trzeci.
  14. Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w Japonii.
  15. Zawarcie małżeństwa przed konsulem.
  16. Zawarcie małżeństwa w japońskim urzędzie.
  17. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: