close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • GOSPODARKA

 • 17 czerwca 2019

  W dniu 11 czerwca 2019 roku Ambasada RP w Tokio gościła marszałków i wicemarszałków z pięciu polskich województw, którym towarzyszyły liczne delegacje samorządowe oraz polscy przedsiębiorcy wytwarzający innowacyjne produkty.

  Tematem II Forum Regionów były innowacje i to im poświęcone zostały prezentacje pięciu polskich regionów (Kujawsko-Pomorskie, Małopolskie, Podkarpackie, Wielkopolskie oraz Zachodniopomorskie) podczas pierwszej części forum. Druga część wydarzenia miała formę seminarium biznesowego w trakcie której polskie przedsiębiorstwa towarzyszące delegacjom z urzędów marszałkowskich przedstawiły innowacyjne produkty i zachęciły japońskich partnerów do współpracy.
   

  Współorganizatorami wydarzenia byli: ZBH Tokio, ZOPOT w Tokio, Instytut Polski w Tokio oraz Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego a wśród instytucji wspierających wymienić można m.in.: Japońską Izbę Handlową (JCCI), Polsko-Japońską Izbę Handlową (PCCIJ), Radę Lokalnych Samorządów ds. Współpracy Międzynarodowej (CLAIR), Narodowe Stowarzyszenie Gubernatorów (NGA), Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia  oraz japoński MSZ. 
   

  Forum spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno japońskich regionów jak i przedstawicieli japońskiego biznesu. Łącznie, udział wzięła ponad 130-osobowa publiczność. Forum towarzyszyła wystawa panelowa przedstawiająca walory gospodarcze, kulturalne, turystyczne oraz innowacyjne produkty wytwarzane przez lokalnych przedsiębiorców z pięciu województw. Wydarzenie zakończyło się sesją B2B podczas której polscy przedsiębiorcy mogli nawiązać bezpośrednie kontakty z potencjalnymi japońskimi partnerami.
   

  W ramach wizyt studyjnych jakie towarzyszyły tegorocznemu forum, marszałkowie i wicemarszałkowie spotkali się ze swoimi odpowiednikami w prefekturach: Hyogo (Kujawsko-Pomorskie), Aichi (Podkarpackie), Fukushima (Wielkopolskie) oraz Kanagawa (Zachodniopomorskie). Wizyty obejmowały także spotkania w lokalnych centrach wspierania biznesu, ośrodkach kultury i edukacji a także instytucjach stanowiących obszar zainteresowań poszczególnych województw.  
   

  program wydarzenia

  profile uczestniczących firm

  Forum regionow_1
  Forum regionow_2
  Forum Regionow_5
  Forum regionow_7
  Forum regionow_8
  Forum regionow_9
  Forum Regionów_4
  Forum regionów_6
  Forum Regionow_11
  Forum regionow_12
  Forum Regionow_13
  Forum Regionow_10
  Forum Regionow_16
  Forum Regionow_17
  spotkania b2b
  spotkania b2b_2
  spotkania b2b_3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: