close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • GRUPA WYSZEHRADZKA I JAPONIA

 • GRUPA WYSZEHRADZKA (V4)

   

   

  Grupa Wyszehradzka (GW/V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Istnieje również mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule „V4+”.

   

  We współpracę wyszehradzką zaangażowane są liczne i zróżnicowane podmioty: prezydenci, premierzy, ministrowie, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury. Jedyną w pełni zinstytucjonalizowaną formą współpracy w V4 jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF), który powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe (tzw. granty małe, standardowe i strategiczne), programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. Przewodnictwo w Grupie pełnione jest na zasadzie rotacji i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich. Polska sprawowała prezydencję w Grupie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

   

  Dodatkowe informacje nt. Grupy Wyszehradzkiej:

  http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/

  http://www.visegradgroup.eu/

   

  GRUPA WYSZEHRADZKA + JAPONIA (V4+Japan)

   

  Historia współpracy Grupy Wyszehradzkiej z Japonią sięga 2003 r., kiedy to miała miejsce wizyta premiera Japonii Junichiro Koizumiego w Polsce oraz Republice Czeskiej, podczas której premier Koizumi wyraził chęć współpracy z tymi krajami indywidualnie, jak i zbiorowo. W 2004 r. miała również miejsce wizyta premiera Węgier w Japonii. Od tego czasu współpraca między krajami GW oraz Japonią nabrała dynamicznego tempa. Warto też podkreślić, że kraje GW i Japonię łączy szacunek do uniwersalnych wartości oraz współpraca na zasadzie równości i partnerstwa.

   

  Japonia, we współpracy z państwami GW bierze też udział w projektach rozwojowych w krajach Partnerstwa Wschodniego. Wraz z UE podziela zainteresowanie dalszym rozwojem w krajach PW takich wartości jak rządy prawa,  prawa człowieka i podstawowe wolności. Współpraca GW z Japonią ma miejsce także w zakresie energetyki, polityki bezpieczeństwa oraz porozumienia o wolnym handlu.

   

  Od 2005 r. odbywają się regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych GW oraz Japonii. Pierwsze z nich odbyło się w 2005 r. w Brukseli, kolejne w 2007 r. w Hamburgu, w 2009 r. w Hanoi, w 2011 r. w Budapeszcie. W ramach współpracy GW+Japonia wypracowany został także coroczny system spotkań na szczeblu eksperckim oraz licznych warsztatów i seminariów, dotyczących takich zagadnień jak: zmiany klimatu, ekonomia i finanse, pomoc rozwojowa, turystyka oraz energia.

   

  16 czerwca 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie doszło po raz pierwszy do spotkania Grupy Wyszehradzkiej oraz Japonii na szczeblu premierów. Spotkanie to upamiętniło 10. rocznicę nawiązania współpracy GW oraz Japonii. Z ramienia krajów uczestniczących w spotkaniu udział wzięli: premier Republiki Czeskiej Petr Nečas, premier Węgier Viktor Orbán, premier Japonii Shinzo Abe,  premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk , a także premier Słowacji Robert Fico. GW i Japonia dokonały oceny ich dotychczasowej współpracy i wspólnie podejmowanych działań w celu wzmocnienia i rozwoju wzajemnych stosunków w przyszłości. Podczas szczytu zostało ogłoszone wspólne oświadczenie premierów GW+Japonii ws. „Partnerstwa opartego na wspólnych wartościach w XXI wieku”. Przedstawiona została także Ambasador 2014 Roku Wymiany pomiędzy Grupą Wyszehradzką i Japonią: aktorka, pianistka i piosenkarka Nao Matsushita.

   

  Zob. także:

  http://www.tokio.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polityka/szczyt_premierow_grupy_wyszehradzkiej_i_japonii_w_warszawie

  http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000083.html

   

  2014 – ROKIEM WYMIANY POMIĘDZY GRUPĄ WYSZEHRADZKĄ A JAPONIĄ

   

   

  W wydanym 16 czerwca 2013 r. podczas szczytu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii oświadczeniu ws. „Partnerstwa opartego na wspólnych wartościach w XXI wieku”, strony postanowiły uznać rok 2014 za Rok Wymiany GW+Japonia, upamiętniając tym samym 10-lecie współpracy i działając na rzecz dalszego wzmocnienia bliskich więzi między narodami.

   

  Pliki do pobrania: 

  Wspólne oświadczenie Grupy Wyszehradzkiej oraz Japonii

   

  Logo "2014 Rok Wymiany GW+Japonia"

   

  11 listopada 2013 r., podczas 5. posiedzenia ministrów spraw zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii w New Delhi, minister spraw zagranicznych Japonii Fumio Kishida, minister spraw zagranicznych Węgier János Martonyi, wicepremier i minister spraw zagranicznych Słowacji Miroslav Lajčák, minister spraw zagranicznych Czech Jan Kohout oraz minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski zaprezentowali oficjalne logo Roku Wymiany GW+Japonia 2014. Logo będzie wykorzystywane podczas wydarzeń towarzyszących obchodom Roku Wymiany w Japonii i państwach GW.


  Autorką logo jest mieszkanka Węgier, Sylvia Hunyadvari. Plus pomiędzy „V4” i „Japonią” zastąpiony jest przez japoński znak oznaczający „przyjaciela”, symbolizujący przyjaźń łączącą Japonię i kraje grupy V4. Kropki symbolizują stolice poszczególnych państw. Do konkursu na logo napłynęło 114 zgłoszeń z Japonii i krajów V4.

   

  Podczas spotkania ogłoszono również Ambasadorów Roku Wymiany, tzw. ambasadorów przyjaźni. Polskę reprezentuje Anna Maria Jopek, Węgry - muzyk Máté Kamarás, Słowację – naukowiec Vladimír Bužek, a Czechy – muzyk Pavel Šporcl. Japońską Ambasador Roku Wymiany została aktorka i pianistka Nao Matsushita.

   

  Zob. także:

  http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000083.html

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: