close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KALENDARIUM

 • Kalendarium Stosunków Polsko - Japońskich

   

  1892 - 1918

  1892

  luty-marzec:

  Fukushima Yasumasa przejeżdża przez tereny polskie podczas samotnej podróży konnej z Berlina do Władywostoku

  1899

  Antoni Kątski, polski pianista z koncertami w Japonii

  1901

  luty:

  pierwsza wystawa sztuki japońskiej ze zbiorów Feliksa Jasieńskiego Mangghi („Zachęta", Warszawa)

  1902

  marzec:

  występy zespołu teatralnego Kawakamiego Otojirō i Sady Yacco (Lwów, Kraków, Łódź, Warszawa)

  sierpień:

  Bronisław Piłsudski po raz pierwszy w Japonii (płd. Sachalin, Hokkaidō)

  początek badań nad Ajnami (ponownie w Japonii w 1903, 1905, 1906)

  1903

  czerwiec - wrzesień:

  Wacław Sieroszewski wraz z B. Piłsudskim na Hokkaidō

  wspólne badania nad Ajnami. Sieroszewski potem w Tokio, Kioto, Osace, Kobe, Nagasaki

  1904

   marzec:

  Akashi Motojirō, oficer japońskiego wywiadu nawiązuje kontakt z Romanem Dmowskim (lider LN)

  przedstawiciele PPS prowadzą w Londynie pierwsze rozmowy z przedstawicielami japońskich władz (do 06.1904)

   maj:

  R. Dmowski w Japonii (do 07.1904)

  rozmowy w sztabie Generalnym i MSZ, odwiedza Polaków - jeńców wojennych w obozie w Matsuyamie

  lipiec:

  Józef Piłsudski (lider PPS) w Japonii - rozmowy w Sztabie Generalnym i MSZ

  sierpień:

  Japonia pomaga finansowo PPS w zakupie broni (do 08.1905)

  1908

  maj:

  występy aktorki Hanako (Lwów, Stanisławów; ponownie w Polsce w 1909)

  1909

  kwiecień:

  książę Kuni Kuniyoshi z nieoficjalna wizytą w Warszawie

  1919 - 1944

  1919

  marzec:

  rząd Japonii uznaje niepodległe państwo polskie i gabinet Ignacego Paderewskiego

  czerwiec:

  Yamawaki Masataka nieoficjalnym przedstawicielem japońskiego Sztabu Generalnego w Polsce (do 1921)

  lipiec:

  powstaje lektorat języka japońskiego na Uniwersytecie Warszawskim (Bogdan Rychter) - początek polskiej japonistyki

  1920

  czerwiec:

  Anna Bielkiewicz, przewodnicząca Polskiego Komitetu Ratunkowego w MSZ w Tokio. Dzięki pomocy Japońskiego Czerwonego Krzyża uratowano ok. 800 polskich sierot z Syberii (do 09.1922)

  sierpień:

  Józef Targowski pierwszym oficjalnym przedstawicielem Polski w Japonii (do 02.1921)

  1921

  maj:

  Kawakami Toshitsune pierwszym oficjalnym posłem Japonii w Polsce (do 01. 1923)

  Yamawaki M. pierwszym oficjalnym attaché wojskowym Japonii w Polsce (do 06.1922)

  1922

  grudzień:

  Traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Japonią (Warszawa; ratyfikowano 01.1925)

  powstaje Towarzystwo Polsko - Japońskie (Warszawa)

  1923

  wiosna:

  kpt. Jan Kowalewski, specjalista kryptologii Sztabu Głównego RP prowadzi w Tokio kurs dla oficerów Sztabu - początek współpracy wojskowej

  występy pioniera nowoczesnego baletu japońskiego Ishii Baku z siostrą Konamii w Polsce

  1924

  luty:

  powstaje Towarzystwo Japońsko - Polskie (Tokio)

  maj:

  japońska misja wojskowa z gen. Wadą Kamejim

  1925

  czerwiec:

  ukazuje się japoński przekład Quo vadis

  październik:

  książę Asaka Yasuhiko, członek rodziny cesarskiej z nieoficjalną wizytą w Polsce

  1926

  marzec:

  uruchomiony lektorat języka japońskiego w Instytucie Wschodnim (MSZ, Warszawa)

  wrzesień:

  Bolesław Orliński - jako pierwszy Europejczyk dolatuje samolotem do Japonii (Warszawa - Tokio - Warszawa, 27.08. - 25.09.)

  grudzień:

  powstaje Honorowy Konsulat Polski w Osace (Matsuoka Junkichi)

  1927

  występy w Polsce śpiewaczki operowej Kiwy Teiko (ponownie w 1936)

  1928

  marzec:

  Wacław Jędrzejewicz, attaché wojskowy RP w Tokio, odznacza orderami Virtuti Militari oficerów japońskich zasłużonych w wojnie japońsko-rosyjskiej (na wniosek marszałka J. Piłsudskiego)

  1929

  kwiecień:

  oficjalna wizyta przedstawicieli japońskiego Sztabu Generalnego z gen. Matsuim Iwane w Polsce

  wrzesień:

  Tōgō Yasushi, senator i prezes Towarzystwa Japońsko-Polskiego z wizytą w Polsce

  1930

  ojciec Maksymilian Kolbe przybywa wraz z 4 franciszkanami, wśród nich brat Zeno - Zenon Żebrowski, do Nagasaki, zakłada misję i wydawnictwo ("Rycerz Niepokalanej")

  wrzesień:

  pierwsza wystawa sztuki polskiej (grafika) w Japonii (Tokio, Osaka)

  październik:

  książę Takamatsu Nobuhito z nieoficjalną wizytą w Polsce

  1931

  luty:

  występy grupy teatru kabuki z Tokio (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków)

  listopad:

  Matsuoka Yōsuke, przedstawiciel Japonii do Ligi Narodów w drodze do Genewy zatrzymuje się w Warszawie na nieoficjalne rozmowy z przedstawicielami MSZ w sprawie poparcia w Lidze

  1933

  pianiści polscy Tansman i J. Friedman z koncertami w Japonii

  uruchomiono pierwszą bezpośrednią linię morską Gdynia-Kobe-Jokohama

  1934

  lipiec:

  książę Kaya Tsunenori z wizytą kurtuazyjną w Polsce

  powstaje Honorowy Konsulat Polski w Jokohamie (Watanabe Toshijirō)

  1935

  polski pianista Artur Rubinstein z koncertami w Japonii

  marzec:

  "Dar Pomorza", żaglowiec szkolny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni w Japonii (Jokohama, Osaka, Nagasaki) podczas rejsu dookoła świata

  1936

  kwiecień:

  otwarcie honorowego Konsulatu Japonii w Gdyni (Feliks Kollat)

  1937

  październik:

  podniesienie poselstw Polski i Japonii do rangi ambasad. Pierwszymi ambasadorami zostają Tadeusz Romer i Sakō Shōichi

  japońskie pianistki po raz pierwszy biorą udział w Konkursie Chopinowskim

  1938

  występy żeńskiego teatru rewiowego „Takarazuka" w Warszawie

  1939

  sierpień:

  zgoda polskiego MSZ na otwarcie konsulatu Japonii we Lwowie (Gotō Yasutsugu) - z powodu wybuchu wojny i zajęcia terenów wschodnich Polski przez ZSRR nie zaczął działalności

  wrzesień:

  początek II wojny światowej, ewakuacja rządu RP; ambasador Sakō z większością personelu ambasady powraca do Japonii (początek 1940)

  listopad:

  Sugihara Chiune, wicekonsul Japonii w Kownie nawiązuje współpracę z polskimi oficerami wywiadu - Leszkiem Daszkiewiczem (do 1941; Praga, Królewiec) i Alfonsem Jakubiańcem

  grudzień:

  początek wielkiej wystawy fotograficznej Polska przed wojną, zorganizowanej przez dziennik "Yomiuri" (do 07.1940; wystawiona w 80-tu miastach Japonii)

  przy polskiej Ambasadzie RP w Tokio powstaje Polskie Biuro Prasowe (Aleksander Piskor, do 10.1941)

  1940

  lipiec:

  Sugihara rozpoczyna wystawiać wizy tranzytowe do Japonii uciekinierom z Polski i Litwy, głównie Żydom, ratując ok. 6000 osób

  październik:

  ambasador Romer powołuje w Tokio Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny (dla uchodźców z Polski i Litwy)

  1941

  styczeń:

  Onodera Makoto, attaché wojskowy Japonii w Sztokholmie rozpoczyna współpracę z oficerem polskiego wywiadu Michałem Rybikowskim (do 1945)

  październik:

  decyzja rządu Japonii o oficjalnej likwidacji Ambasady Japonii w Polsce i uznaniu misji Ambasady RP w Tokio za zakończoną

  powstaje Związek Wzajemnej Pomocy Polaków w Japonii (Tokio)

  grudzień:

  początek wojny na Pacyfiku; Polska wypowiada wojnę Japonii

  1945 -

  1949

  delegacja Japonii na Kongresie Intelektualistów (Wrocław)

  1950

  delegacja Japonii na Kongresie Pokoju (Warszawa)

  1955

  powstaje Zakład Japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (dzięki staraniom Wiesława Kotańskiego)

  marzec:

  udział japońskich pianistów w Konkursie Chopinowskim

  lipiec/sierpień:

  delegacja Japonii na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń

  1956

  wrzesień:

  powstaje Towarzystwo Japonia - Polska (Tokio; działa do 1961, wznawia działalność w 1975; oddziały w Kansai, Nagasaki, Nagoya)

  październik:

  powstaje Towarzystwo Literatury Polskiej (Osaka; z inicjatywy Asaiego Kinzō oraz Umedy Ryōchō)

  1957

  luty:

  podpisanie Układu o przywróceniu normalnych stosunków między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Japonią, (Nowy Jork; wszedł w życie w 05.1957)

  wrzesień:

  udział delegacji Generalnej Rady Japońskich Związków Zawodowych (Sōchō) w Światowym Kongresie Związków Zawodowych w Polsce

  październik:

  wizyta w Polsce delegacji Japońskiej Partii Socjalistycznej (z Katayamą Tetsu)

  listopad:

  Tadeusz Żebrowski pierwszym po wojnie ambasadorem Polski w Japonii

  1958

  styczeń:

  Ōta Saburō pierwszym po wojnie ambasadorem Japonii w Polsce

  kwiecień:

  podpisanie "Polsko-Japońskiego układu o handlu i żegludze oraz umowy płatniczej (Tokio)

  pierwsze pokazy polskich filmów w Japonii (Andrzej Wajda: "Kanał")

  1960

  marzec - kwiecień:

  pierwsze występy zespołu „Mazowsze" (ponownie w 1981, 1989 i 1992)

  sierpień:

  w Japonii powstaje Towarzystwo Chopinowskie

  1962

  luty:

  początek marszu pokoju Hiroszima - Oświęcim

  1966

  czerwiec:

  pierwsze próbne dostawy węgla koksującego do Japonii (za pośrednictwem firmy Nichimen)

  1967

  luty:

  delegacja rządu Polski w Japonii (z ministrem handlu zagranicznego Witoldem Trąmpczyńskim)

  powołanie Polsko-Japońskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy gospodarczej

  lipiec:

  pierwsza oficjalna wizyta w Polsce ministra spraw zagranicznych Japonii (Miki Takeo)

  1968

  początek działalności w Polsce filii japońskich firm handlowych (Nichimen, Chōri, Mitsui Bussan, Mitsubishi, Marubeni, Nisshō Iwai, Sumitomo)

  1969

  wrzesień:

  delegacja Japońskiej Federacji Organizacji Gospodarczych - Keidanren (z Doko Toshio) z pierwszą wizytą w Polsce

  październik:

  Ōhira Masayoshi, minister handlu zagranicznego i przemysłu Japonii z wizytą w Polsce

  1970

  marzec:

  wielka wystawa chopinowska w Japonii (Tokio, Kōriyama, Osaka)

  kwiecień:

  Aichi Kiichi, minister spraw zagranicznych Japonii z wizytą w Polsce

  wrzesień/październik:

  wystawa Złoty wiek oręża polskiego (Tokio, Kanazawa)

  1971

  kwiecień:

  Stefan Jędrychowski, minister spraw zagranicznych Polski z wizytą w Japonii

  październik:

  podpisanie porozumienia o polsko-japońskiej współpracy naukowo-technicznej (ponownie w 1978)

  1972

  luty:

  złoty medal olimpijski dla polskiego skoczka narciarskiego Wojciecha Fortuny (igrzyska zimowe, Sapporo)

  czerwiec:

  powstaje Komitet Gospodarczy Japonia - Polska (Tokio)

  lipiec:

  powstaje Komitet Gospodarczy Polska - Japonia (Warszawa)

  1973

  luty:

  Włodzimierz Lejczak, minister przemysłu ciężkiego z wizytą w Japonii

  czerwiec:

  tourne po Japonii orkiestry Filharmonii Narodowej z Polski

  październik:

  po raz pierwszy w Polsce występy japońskiego zespołu teatralnego (Tenjō-Sajiki pod kier. Terayamy Shōjiego)

  1974

  marzec:

  pierwsze posiedzenie Japońsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w Izbie Reprezentantów (Tokio)

  kwiecień:

  powstaje Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna w Sejmie (Warszawa)

  1975

  maj:

  otwarcie oddziału Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego, Jetro (Warszawa)

  czerwiec:

  występy japońskiego zespołu teatralnego Waseda-shōgekijō pod kier. Suzukiego Tadashiego (Warszawa)

  październik:

  spektakl Święto głodu (Kiga-no matsuri) w wyk. zespołu Tenkei-gekijō pod kier. Ōty Shogo (Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań; kolejny spektakl w 1983)

  1976

  w Japonii powstaje Towarzystwo im. Wieniawskiego

  1977

  utworzenie Towarzystwa Polsko-Japońskiego (oddziały w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach)

  1978

  kwiecień:

  podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i Tokijskim

  październik:

  podpisanie porozumienia między rządami Polski i Japonii o współpracy kulturalnej (Tokio)

  listopad:

  Piotr Jaroszewicz, premier Polski z wizytą w Japonii

  1980

  czerwiec:

  po raz pierwszy na polskiej scenie pokaz teatru nō - Szata z piór (Hagoromo) w wyk. zespołu teatralnego Tessenkai pod kier. Kanze Hideo (Warszawa)

  1981

  maj:

  oficjalna wizyta w Japonii delegacji NSZZ „Solidarność" (z przewodniczącym Lechem Wałęsą)

  wrzesień:

  przedstawiciele centrali związkowej Sōhyō z sekretarzem generalnym Tomizuką Mitsuo na I Zjeździe "Solidarności" (Gdańsk)

  październik:

  w Japonii powstaje Towarzystwo im. Szymanowskiego

  listopad:

  pierwszy numer miesięcznika "Porandō-geppō" ("Biuletyn Polski" wyd. do 1991)

  1982

  luty:

  restrykcje gospodarcze Japonii wobec Polski (w związku ze stanem wojennym)

  1985

  czerwiec:

  Abe Shintarō, minister spraw zagranicznych Japonii z wizytą w Polsce

  wrzesień:

   podpisanie umowy między Uniwersytetami Warszawskim i Rikkyō w Tokio

  1986

  październik:

  umowa o współpracy między Akademią Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie a Uniwersytetem S?ai

  1987

  styczeń:

  Nakasone Yasuhiro, premier Japonii z wizytą w Polsce

  lipiec:

  wizyta w Japonii Przewodniczącego Rady Państwa Wojciecha Jaruzelskiego

  październik:

  powstanie sekcji japonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kraków) i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (Poznań)

  powstanie Towarzystwa Kultury Polskiej na Hokkaido

  1988

  kwiecień - maj:

  wystawa chopinowska w Muzeum Sztuki „Suntory" (Tokio)

  1990

  styczeń:

  Kaifu Toshiki, Premier Japonii z wizytą w Polsce

  sierpień:

  wydanie pierwszego numeru rocznika "Polonica"

  październik:

  podpisanie umowy o współpracy między Hamamatsu i Warszawą

  październik:

  wizyta w Japonii Marszałka Sejmu RP Mikołaja Kozakiewicza z okazji intronizacji cesarza Akihito

  1991

  kwiecień:

  utworzenie polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Języków Obcych

  czerwiec:

  wizyta w Japonii Premiera RP Jana K. Bieleckiego

  powstanie Towarzystwa Przyjaźni Japońsko-Polskiej "Solidarność" (Tokio)

  1992

  luty:

  podpisanie dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych między Polską a Japonią (Warszawa)

  maj:

  powstanie prywatnej Polsko-Japońskiej Fundacji im. Miyauchi (promocja polskiej sztuki w Japonii)

  wrzesień:

  utworzenie Fundacji im. Takashimy (wspieranie badań japonistycznych, popularyzacja kultury japońskiej w Polsce)

  październik:

  Krzysztof Skubiszewski, Minister Spraw Zagranicznych RP z wizytą w Japonii

  przyznanie Polsce japońskiej pomocy kulturalnej

  porozumienie w sprawie przyjęcia przez Polskę japońskich wolontariuszy (Japan Overseas Cooperation Volunteers - JOCV)

  1993

  marzec:

  pierwsze Polsko-Japońskie Forum Gospodarcze w Warszawie (udział m.in. b. Premiera Japonii Kaifu, Tadeusza Mazowieckiego i Leszka Balcerowicza)

  kwiecień - wrzesień:

  wystawa Stulecie Polskiego Plakatu (Tokio)

  1994

  pierwszy numer czasopisma poświęconego cywilizacji japońskiej "Japonica" (wyd. przez Zakład Japonistyki UW)

  czerwiec:

  nadanie doktoratu honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie japońskiemu grafikowi Yusaku Kamekurze

  październik:

  otwarcie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie

  listopad:

  otwarcie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" z inicjatywy Andrzeja Wajdy (Kraków)

  wizyta w Polsce pary książęcej Takamado

  grudzień:

  oficjalna wizyta w Japonii Prezydenta RP Lecha Wałęsy oraz Ministra Spraw Zagranicznych Andrzeja Olechowskiego

  1995

  kwiecień:

  podpisanie porozumienia o współpracy między Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych i Japan Institute for Overseas Investment

  październik:

  otwarcie fabryki baterii Phillips-Matsushita Battery Poland (Gniezno)

  listopad:

  Jacek Buchacz, minister współpracy gospodarczej z zagranicą z wizytą w Japonii

  1996

  czerwiec:

  utworzenie Japońsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w Izbie Radców Japonii

  wręczenie listów komisyjnych na stanowisko Generalnego Konsula Honorowego RP w Osace Koichiemu Takashimie

  lipiec:

  utworzenie Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej w Senacie RP

  1997

  styczeń:

  decyzja Isuzu Motors Co. o budowie w Tychach fabryki silników diesla

  maj:

  zwycięstwo "Daru Młodzieży" w regatach Sail Osaka w setną rocznicę powstania tam nowoczesnego portu

  lipiec:

  doraźna pomoc rządu Japonii dla ofiar powodzi w Polsce

  sierpień:

  Ikeda Yukihiko, Minister Spraw Zagranicznych Japonii z wizytą w Polsce w związku z jubileuszem 40-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych

  1998

  luty:

  Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP z wizytą w Japonii (w związku z igrzyskami zimowymi w Nagano)

  grudzień:

  podpisanie przez rządy RP i Japonii umowy o zniesieniu obowiązku wizowego, opłat wizowych w celu ułatwienia ruchu turystycznego oraz wymiany kulturalnej i handlowej (weszła w życie w 02. 1999)

  1999

  czerwiec:

  Jerzy Buzek, Premier RP z wizytą w Japonii

  listopad - marzec 2000:

  wystawa z okazji 80-tej rocznicy nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią oraz Roku Chopinowskiego "Chopin - Polska - Japonia" (Tokio, Osaka, Warszawa, Kraków)

  2000

  luty:

   Bronisław Geremek, Minister Spraw Zagranicznych RP z oficjalną wizytą w Japonii

  2001

  maj:

  uroczyste otwarcie nowego budynku Ambasady RP w Tokio

  sierpień:

  wizyta w Tokio i Kioto Andrzeja Zielińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

  wystawa 109 eksponatów ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich "Dama z gronostajem Leonarda da Vinci" (Kioto, Nagoya, Jokohama - do stycznia 2002)

  2002

  kwiecień:

  wręczenie listów komisyjnych na stanowisko Generalnego Konsula Honorowego RP w Osace Kazuko Takashimie

  lipiec:

  Wizyta Ich Cesarskich Mości w Polsce

  2003

  sierpień:

  Oficjalna wizyta w Polsce Premiera Japonii Junichiro Koizumiego

  2004

  wrzesień:

  Otwarcie Biura Polskiej Organizacji Turystycznej w Tokio

  2005

  styczeń:

  Wizyta oficjalna Premiera Marka Belki w Japonii

  marzec - wrzesień:

  udział Polski w EXPO 2005 Aichi

  2006

  kwiecień:

  Wizyta oficjalna Ministra Spraw Zagranicznych Stefana Mellera

  2007

  luty:

  50. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych, cykl imprez kulturalnych 'Dni Polskie w Japonii'

  Inauguracja działalności Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Japonii

  marzec:     

  Wizyta b. Prezydenta RP L. Wałęsy

  kwiecień:

  Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego M.K. Ujazdowskiego

  maj:

  Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Japonii Taro Aso w Polsce

  październik:

  Prof. Sekiguchi z Tokijskiego Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych i Prof. Taguchi z Okayama University laureatami Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych RP za zasługi w promocji Polski na świecie

   2008

  styczeń:

  Oficjalna rejestracja 'Forum Polska', pierwszej NGO w Japonii poświęconej promocji kultury i nauki polskiej w Japonii

  październik:

  Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP, Pana Radosława Sikorskiego w Japonii

  grudzień:

  wizyta Prezydenta RP, Pana Lecha Kaczyńskiego z Małżonką w Japonii

   2009

  marzec:

  90. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią

   2010

  marzec:

  wizyta Marszałka Senatu RP, Pana Bogdana Borusewicza w Japonii

   2011

  wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego w Japonii

   2012

  wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej w Japonii

  listopad:

  spotkanie premierów Donalda Tuska i Yoshihiko Nody podczas szczytu ASEM, Wientian

   2013

  wizyta pełnomocnika Ministra Środowiska ds. Zmian Klimatycznych Pana Tomasza Chruszczowa w Japonii

  wizyta Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Pani Grażyny Bernatowicz w Japonii

  marzec:

  wizyta Wiceministra Gospodarki Pana Tomasz Tomczykiewicza w Japonii

  wizyta Ministra Obrony RP Pana Tomasza Siemoniaka w Japonii

  maj:

  konsultacje dyrektorów politycznych Grupy Wyszehradzkiej i Japonii w Warszawie

  inauguracja parlamentarnej Ligi Przyjaźni Japońsko-Polskiej, zrzeszającej członków Partii Liberalno Demokratycznej oraz Demokratycznej Partii Japonii

  czerwiec:

  wizyta Premiera Japonii Pana Shinzo Abe w Polsce (szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii, spotkanie z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim)

  wrzesień:

  wizyta Wiceministra Obrony Narodowej Pana Akiry Sato w Polsce

  październik:

  wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pani Anety Wilmańskiej w Japonii

  wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego w Japonii

  odsłonięcie popiersia Bronisława Piłsudskiego na Hokkaido

  wizyta Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego w Japonii

  listopad:

  spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Japonii na marginesie szczytu ASEM FMM, New Delhi

   2014

  wizyta Wiceminister Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii Pani Midori Matsushimy w Polsce

  marzec:

  konsultacje dyrektorów politycznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii w Tokio

  kwiecień:

  wizyta Wiceministra Spraw Zagranicznych Pana Artura Nowaka-Fara, spotkanie Inicjatywy ds. Nieproliferacji i Rozbrojenia (NDPI) w Hiroszimie

  maj:

  wizyta Wiceministra Gospodarki Pana Tomasza Tomczykiewicza w Tokio

  wrzesień:

  wizyta Wiceministra Obrony Narodowej Pana Roberta Kupieckiego w Tokio

  październik:

  polsko-japońskie konsultacje polityczne z udziałem Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Jaromira Sokołowskiego i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Tomasza Orłowskiego, a Wiceministrem Spraw Zagranicznych Japonii, Yasumasą Nagamine

  listopad:

  wizyta małżonki Premiera Japonii, Akio Abe w Centrum Manggha w Krakowie

  2015

  luty:

  wizyta Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak w Japonii

  wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z małżonką w Japonii

  - podniesienie relacji polsko-japońskich do poziomu partnerstwa strategicznego

  wizyta Wiceministra Gospodarki Jerzego Witolda Pietrewicza w Japonii

  wizyta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyny Kacperczyk w Japonii

  kwiecień:

  wizyta w Japonii Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie RP, na czele z posłanką Dorotą Arciszewską-Mielewczyk

  październik:

  wizyta Jej Cesarskiej Wysokości Księżnej Takamado w Polsce

  listopad:

  wizyta w Polsce Przewodniczącego Japońsko- Polskiej Grupy Parlamentarnej w Izbie Radców, Hirofumiego Nakasone

  2016

  styczeń:

  wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego w Japonii 

  luty:

  wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego w Japonii

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: